Steun Ophthalmology Worldwide

Help mee cataract te bestrijden in Congo en doneer aan Ophthalmology Worldwide.

Zo kunt u hen helpen »

Archief 2003

11 maanden waren nodig om aan de meest dringende noden te voldoen, om dit materiaal te verzamelen en een eerste team van vrijwilligers samen te stellen: 2 oogartsen, Drs Patrick Brabant en Jacqueline Koller, 2 techniekers: Jan en Guido Boon, 2 assistenten in oogheelkunde van de Belgische Universiteiten, en 1 logistieke verantwoordelijke, Yann Huyghebaert.

Tijdens deze eerste missie werden de consultatie en 2 operatiezalen heringericht, om moderne oogheelkunde te kunnen uitvoeren.

Theoretische en praktische lessen werden gegeven aan de ploeg van prof. Kaimbo, en aan het verplegend personeel.

De locale bevolking kwam toestromen op de consultatie en veel blinde patienten werden van cataract geopereerd.

Een belangrijke stock brillen werd uitgedeeld.

Gezien het succes van deze eerste missie, en het enthousiasme van de Congolese artsen en academische overheden werd beslist dit project verder uit te bouwen.

HOE KUNT U ONS HELPEN?

Schenk een

BRIL

Sponsor een

TOESTEL

Doe een

SCHENKING

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf u in voor de

NIEUWSBRIEF