Steun Ophthalmology Worldwide

Help mee cataract te bestrijden in Congo en doe een schenking aan Ophthalmology Worldwide.

Zo kunt u hen helpen »

Oktober 2009


Deze oktoberzendig was uitzonderlijk want 20 vrijwilligers zijn naar Congo vertrokken met OWW.

De duur van de zending was ook langer : 3 weken!

We hebben dan ook alle records gebroken: 2778 consultaties, 347 operaties, 406 brillen en dit over onze 2 sites, universiteit van Kinshasa en Nioki.

10 oogartsen, 2 verpleegsters, 4 assistenten, 2 administratieven, 1 technicus-optieker, en de logistieke verantwoordelijke, onze “Chef Coutumier” hebben toen de reis naar Congo gemaakt.

Net voor ons vertrek was er weer staking uitgebroken in het Universitair ziekenhuis in Kinshasa, het ging om een loonconflict.. De ploeg van Prof. Kayembe en Kaimbo hebben gelukkig een uitzonderingsregel kunnen bekomen  waardoor de zending  toch is kunnen doorgaan. De organisatie van de consultaties en operaties daar was er zeker niet optimaal, maar we hebben er  echt het beste van gemaakt.

In Nioki waren we drie weken actief: er waren opnieuw enorm veel patiënten op de lijsten, gelukkig hebben we iedereen kunnen onderzoeken en zeer veel van hen kunnen helpen.

Ons werk, zowel in Kinshasa als in Nioki, is vergemakkelijkt dank zij de hulporganisatie “Energie-assistance”, die er de elektriciteitstoevoer is komen verbeteren met zonnepanelen en noodbatterijen.

Sabine en Yann zijn ook enkele dagen naar Mbuji Mai gegaan bij Dr Richard Hardy om daar een laser te installeren en ook om vitreo-retinale chirurgie bij Richard op te starten.

a. Verslag door verpleegster, Micheline Biot

Onze inzet in de brousse is arbeidsintensief.

Communicatief gelach en een indrukwekkende massa patiënten wachten ons al  op bij onze aankomst in Nioki.

De logistieke hulp van de Broeders van Liefde is zeer doeltreffend en van grote hulp bij het opstarten van de consultaties.

Iedere missie brengt ons project in een opwaartse stroom.

Vooruitgang niet alleen op vlak van het aantal consultaties en operaties maar tevens ten overstaan van het confort van de patiënten en de bijhorende technische ondersteuning.

De Congolese verplegers staan open voor onze adviezen en hun opleiding is voor ons van het grootste belang in deze afgelegen gebieden van Congo voor een goede follow-up en oogpreventie.

Onze dag begint bij een ontwakende en rumoerige brousse ochtend.

Wij beleven zoveel verrijkende avonturen op menselijk vlak en ik blijf steeds verwonderd bij de vastberadenheid en moed van de congolezen.

De verbondenheid van onze ploeg kent een weerslag naar en bij de bevolking en hun legendarische lach is hun dankwoord!

Wij keren  vermoeid huiswaarts  terug, maar met een blijmoedig hart omdat wij hebben bijgedragen tot een beter levensconfort voor onze patiënten, ook al  menen sommigen dat het maar  één druppel water is in een immense oceaan.

Deze druppel is ongrijpbaar want hij vloeit in ons hart.

b. Verslag door optieker, Guido Boon

Met de jaren is het runnen van de brillenwinkel, de “lunetterie” wel wat routine geworden maar toch! Tijdens deze missie is Frère William mijn rechterhand, gedreven, handig en welbespraakt. Veel patiënten verstaan Frans, maar de meesten spreken alleen een locale taal. Ik heb niet alleen een tolk nodig maar ook iemand die de soms minutenlange woordenvloed, doorspekt met  “souffrance” en “médicaments” kan afremmen en in enkele zinnen samenvatten. Voor de meesten is het een openbaring dat het hun oog is dat veroudert en dat het niet hun bril is die die aan “magische” kracht inboet. Ze beginnen dan ook dikwijls met “des médicaments pour mes lunettes” te vragen. Maar de voldoening van echt te kunnen helpen maakt veel van ónze “souffrances” (insecten, hitte, bizar eten …) weer goed. Als je het gezicht kunt zien van een bijziende, die plots tot aan de horizon kan zien, of de predikant die zijn Bijbel terug kan lezen, dan weet je dat het dat allemaal dubbel en dik waard is.

We hebben ook een afdeling zonnebrillen, eigenlijk een grote kartonnen doos vol zonnebrillen waaruit ze voor 1$ hun keuze kunnen maken.  Die doos is als de grot van Ali-Baba, gaande van Ban-Rays tot plastieken Mickey Mousebrilletjes van 10 cent. Omdat er geen spiegel beschikbaar is (mijn vrouw noemt dat sadisme, ik noem dat tijdswinst want dan concentreren ze zich op wat ze zien en niet op hoe ze er uit zien) worden wij en de andere aanwezigen wel eens om advies verzocht want fier als ze (terecht) zijn loopt hun uitzicht wel eens voor op hun zicht. Met er desnoods op te wijzen dat die andere, eigenlijk betere, bril perfect bij hun haartooi of schoenen past valt soms een en ander nog bij te sturen.

Mijn ambitie blijft de mensen die we niet hebben kunnen helpen en waarvoor bij de Broeders in Kin wel de goede bril zou kunnen gemaakt worden toch aan een bril te helpen.

c. verslag door de secretaris, Marc Vande Putte.

Hier gebeurt de inschrijving van de aankomende zieken en het opmaken van hun medische fiche, die nadien zal vervolledigd worden door de artsen tijdens de raadpleging en die alle nodige informatie over de zieke zal geven in de operatiezaal tijdens een eventuele chirurgische ingreep of in de brillenwinkel bij Guido.

De inschrijving is dus het eerste contact met deze, soms hulpeloze en gelaten mensen, die vol hoop hun problemen trachten uit te drukken.

Op het einde van elke zending worden alle administratieve patiëntengegevens en medische conclusies zorgvuldig gearchiveerd op basis van de fiches, maar ook op een geïnformatiseerde lijst.  Dit is inderdaad belangrijk, vermits vele patiënten het jaar nadien terugkomen, zij het voor een nieuwe raadpleging, maar veelal voor een cataractingreep op hun tweede oog.  

Photo gallery

HOE KUNT U ONS HELPEN?

Schenk een

BRIL

Sponsor een

TOESTEL

Doe een

SCHENKING

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf u in voor de

NIEUWSBRIEF